Hệ sinh dục nữ (cơ bản)

Hệ sinh dục là một loạt các cơ quan làm việc cùng nhau vì mục đích sinh sản.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Ống tiêu

Ống tiêu là nhạc cụ hơi bằng gỗ, là một loại sáo ống.

Ozon (O₃)

Một đồng vị của Oxy, bao gồm 3 nguyên tử Oxy.

Oxy (O₂) (sơ cấp)

Một loại khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển, không thể thiếu để duy trì sự sống trên cạn.

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Hagia Sophia (Istanbul)

The church of the 'Holy Wisdom', built in the Byzantine Empire, had been one of the largest religious buildings until 1935, when it was converted into a museum.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Acropolis (Athens, 5th century BC)

The world's most famous citadel, the Acropolis of Athens was built in the 5th century BC, during the Age of Pericles.

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Nizwa Fort (Oman, 17th century)

The round tower of the largest fort in the Arabian Peninsula had an ingenious defence system.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Leonardo da Vinci’s workshop (Florence, 16th century)

Visit the workshop of the Renaissance polymath and his most influential inventions and works of art.

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

The first voyage of Captain Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Added to your cart.