download android download ios

mozaBook

Phần mềm trình bày giáo dục

Phần mềm mozaBook có sẵn cho các trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn phiên bản được thiết kế để học ở nhà, nhưng có giấy phép cho phép sử dụng mozaBook trên bảng tương tác trong lớp học.

Tải về và dùng thử miễn phí
Để sử dụng phần mềm, trước tiên bạn phải mua mã giấy phép. Sau khi mua, mã sẽ có sẵn trong menu 'Mua hàng của tôi' và cũng sẽ được gửi cho bạn qua email.
So sánh
NỀN WEB NỀN WINDOWS
mozaWeb
MIỄN PHÍ
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
HỌC SINH
mozaBook CÁ NHÂN mozaBook
LỚP

Web

Web

PC, Tablet

PC, Tablet

PC
Ai là người chúng tôi muốn đề xuất? Dành cho học sinh sử dụng tại nhà. Sử dụng trong phòng thí nghiệm máy tính Dành cho học sinh sử dụng trên máy tính Windows Dành cho giáo viên sử dụng trong lớp học.
Truy cập nội dung
Mở sách kỹ thuật số HOME *
Mở sách kỹ thuật số CLASSROOM *
Mở phiên bản kỹ thuật số của ấn phẩm bằng mã có trong sách giáo khoa được in.
Mở nội dung kỹ thuật số được chèn vào sách
Mở các cảnh 3D trong thư viện đa phương tiện hạn chế
Mở video trong thư viện đa phương tiện hạn chế
Mở các công cụ và trò chơi hạn chế
Yêu cầu hệ thống
Có sẵn với trình duyệt
Cần cài đặt ứng dụng
Có bao nhiêu PC có thể chạy nó cùng một lúc? 1 1 1 1 1 1 1
Giấy phép mozaBook có thể được sử dụng cho bao nhiêu máy tính? 1 1 Trên một IWB và một PC
Chức năng có sẵn
Có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ không bắt buộc
Có thể sử dụng trên bảng trắng tương tác
Có thể sử dụng trong lớp học với máy chiếu
Chức năng cảm ứng
Quản lý lớp học, thiết lập bài tập về nhà
Chức năng xã hội, bài tập về nhà với mozaWeb PREMIUM
Chia sẻ nội dung tùy chỉnh
Tính năng nhập PDF và PPT
Giá / năm (đối với đơn hàng riêng lẻ)
MIỄN PHÍ
Cá nhân
/ Học sinh
/ Giáo viên
- Cá nhân

/ Học sinh

Cá nhân

/ Giáo viên

Giá / năm (đối với các trường đặt hàng với số lượng lớn) - Trọn gói
/ Học sinh
/ Giáo viên
Trọn gói

/ Học sinh

- Trọn gói

/ Giáo viên

* Giấy phép không chứa sách kỹ thuật số. Bạn có thể mua sách riêng từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
mozaBook có thể được cài đặt trên các hệ điều hành Windows 7, Windows 8 và Windows 10.
Added to your cart.